Utbildningar | Education

Jag är certifierad Artistic Nail Design Internationell utbildare, certifierad Entity Beauty utbildare, certifierad Minx Nails utbildare och certifierad Famous Names Products IBX System utbildare. Jag har utbildat främst i Sverige men också utomlands och speciellt  för Artistic Nail Design. För tillfället har jag pauss i utbildningarna men updaterar sidan genast jag börjar igen.

I am a certified Artistic Nail Design International Educator, certified Entity Beauty educator certified Minx educator and certified Famous Names Products IBX System educator. I have trained mostly in Sweden but also abroad and especially for Artistic Nail Design. At the moment I’m not doing any education but I will keep this page updated when I start again.